Wat is The leader in Me?

De Amerikaan Stephen Covey heeft speciaal voor het basisonderwijs de werkwijze The Leader in Me ontwikkeld. Deze werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en creëert (meer) betrokkenheid, zodat kinderen het beste uit zichzelf leren halen. In dit proces leren kinderen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken. Dit zorgt er mede voor dat kinderen meer plezier hebben in het leren.

De zeven gewoontes
Het uitgangspunt van 'The leader in Me' is, dat je de invloed op je leven kunt vergroten door persoonlijk leiderschap. Het gaat ons erom leerlingen die gewoonten mee te geven die hen nu en later helpen zichzelf te ontwikkelen.
 
We gebruiken hiervoor de zeven gewoontes van Stephen Covey:
 1. Wees proactief                                             Je maakt je eigen keuze
 2. Begin met het einddoel voor ogen                  Maak een plan
 3. Belangrijke zaken eerst                                 Eerst werken, dan spelen
 4. Denk win-win                                               Zoek naar een voordeel voor iedereen
 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden           Luister voordat je praat
 6. Creëer synergie                                           Samen is beter
 7. Houd de zaag scherp                                    Evenwicht voelt het beste  
De 7 gewoontes helpen de kinderen om
 • op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie - zelf verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen
 • tijd zinvol te besteden
 • bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden
 • de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken
 • plezier te hebben in leren
Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.
Voor meer informatie over de 7 gewoonten klik op deze link.

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het leuk dat we samen kunnen spelen met de kinderen van 't Druppeltje "

"Het is grappig dat mijn papa vroeger ook op deze school gezeten heeft. We leren rijmen, getallen en klanken en we hebben een portfolio." - Leerling groep 1/2