Peuteropvang Het Druppeltje

Peuteropvang Het Druppeltje is gevestigd in het schoolgebouw van De Delta Delfland, tegenover de kleutergroepen. Per dag is er plaats voor 16 kinderen in deze peutergroep. Alle kinderen komen twee ochtenden per week.

Op de groep staan twee vaste pedagogisch medewerkers. Kinderen leren op een ongedwongen manier samen te spelen en worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. De peuteropvang heeft dagelijks een vast ritme met rituelen. Dit schept rust en duidelijkheid voor de kinderen. De pedagogisch medewerkers werken volgens de principes van positief opvoeden oftewel Triple P. Daarbij wordt positief gedrag gestimuleerd en minder wenselijk gedrag zoveel mogelijk genegeerd of positief omgebogen. Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, wordt er gewerkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. De thema's van de peuteropvang zijn gebaseerd op de vroegschoolse methode Uk & Puk en worden afgestemd op de thema's van school.

Op De Delta Delfland wordt gewerkt met de methode Schatkist het vervolgprogramma van Uk & Puk. Daarnaast is De Delta Delfland een Vreedzame school. Wij laten de peuters spelenderwijs hier alvast kennis mee maken. Zo komt bijvoorbeeld groep 8 op maandagochtend de regel van de week uitleggen. Door het gebruik van dezelfde methodes leren de kinderen op de peuteropvang te werken volgens een structuur die wordt voortgezet in de kleutergroepen. Er vinden ook gezamenlijke activiteiten plaats.

Gemakkelijk overstappen naar de basisschool
Door kinderen al vanaf heel jonge leeftijd binnen de muren van de school te huisvesten, zijn wij beter in staat om te zorgen voor een gemakkelijke en fijne overstap naar groep 1. De peuters mogen als ze dit zelf willen ook in een kleutergroep op visite en meespelen. Het is voor ouders plezierig als zij de school al leren kennen voorafgaand aan het moment dat hun kind vier jaar wordt. Ze maken alvast kennis met de gang van zaken op De Delta Delfland. Ouders zijn daardoor beter in staat om bewust voor De Delta Delfland als toekomstige basisschool te kiezen. Als uw kind doorstroomt naar De Delta Delfland, zorgen de pedagogisch medewerker en de leerkrachten ervoor dat er een warme overdracht plaats vindt. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsaandachtspunten worden overgedragen.

Openingstijden peuteropvang 't Druppeltje: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Brengen: tussen 8.15 en 8.30 uur
Ophalen: tussen 12.00 en 12.15 uur

Kijk voor meer informatie over Het Druppeltje op de website van Kinderopvang Purmerend.


 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind de Vreedzame School lessen erg leuk. "

"Wij leren samenwerken, hoe je jezelf mag en kan zijn, praten over je gevoel en rekening houden met elkaar. We hebben op school ook veel gezellige vieringen." - Leerling groep 5/6/7