Verbinden

Wij zijn een Vreedzame School

Aandacht hebben voor elkaar, voor wat jijzelf en de ander goed doet, geeft een gevoel van waardevol zijn. Alles wat wij doen op onze school moet daarvan doordrongen zijn. Wij gaan een duurzame relatie met elkaar en met onze omgeving aan. Wij verankeren deze waarden stevig in ons onderwijs en in ons dagelijks doen en laten, mede door middel van de Vreedzame School.

De Vreedzame School is een aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming. De klas en de school vormen een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en een stem krijgen; waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen.

De lessen vormen de basis om het juiste gedrag aan te leren. Daar blijft het echter niet bij. Dit geldt voor alle interacties op school tussen leerlingen, leerkrachten en ouders, zowel in de klas als op het schoolplein. 
 
Wij leren kinderen:
  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
  • constructief conflicten op te lossen;
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Leerkrachten aan het woord

"De Delta heeft een hecht team en oog voor ieder kind."

"Veiligheid staat bovenaan, want wanneer een kind zich veilig voelt kan het zich goed ontplooien."